Noticia de La 8 TV valoració aprovació PNL eleccions camp

Joanma Mesado - 09 Nov, 2017

LA UNIÓ es felicita de l'aprovació de la Proposició No de Llei a Les Corts per la qual s'insta al Consell a convocar eleccions al camp valencià