L'incorrecte etiquetatge de cítrics denunciat per LA UNIÓ és culpa dels operadors comercials

Joanma Mesado - 29 Jun, 2018

Notícia de La 8 Mediterráneo del 28 de juny de 2018

Més informació https://bit.ly/2K7Uzz8