LA UNIÓ de Llauradors insta a que es cobrisquen en les assegurances els danys per badat en els cítrics

LA UNIO - 09 Feb, 2018

Davant els danys generalitzats detectats en les tres províncies i com ja va succeir en 2014

LA UNIÓ de Llauradors sol·licita que els danys que es detecten de badat en algunes varietats de cítrics durant les últimes setmanes es cobrisquen per l'actual sistema d'assegurances agràries, en tractar-se d'una situació generalitzada que es dóna en parcel·les de tota la Comunitat Valenciana.

L'alteració en les condicions climàtiques, especialment els dèficits hídrics seguits de períodes humits, està ocasionant problemes de badat en algunes varietats de cítrics des de mitjan gener. Al principi van aparèixer en parcel·les puntuals, però després de les altes temperatures registrades en el mes de gener i les pluges de les últimes setmanes, els danys són més quantiosos cada dia que passa en el conjunt de zones productores.

El sistema d'Assegurances Agràries Combinats dóna cobertura d'aquests riscos en l’assegurança, sempre que els danys siguen generalitzats i l'assegurat tinga contractada una opció que cobrisca la resta d'adversitats climàtiques (pedra, gelada, vent, fauna, incendi, inundació, pluja torrencial).

Ara bé, el problema sorgeix en la definició de generalitzat, no concretat en les condicions de l’assegurança. En l'actualitat, LA UNIÓ ha detectat danys en les tres províncies, principalment en les comarques de Camp de Túria, Plana Baixa i Plana Alta, en diferents varietats, tals com Ortanique, Navel Powell i Lane Late i amb danys superiors a anys anteriors, arribant a superar el 40% de dany. Malgrat donar-se totes aquestes circumstàncies, Agroseguro considera que no es tracten de danys generalitzats.

En aquest sentit, LA UNIÓ insta a Agroseguro a realitzar un seguiment de l'evolució dels danys, i a considerar indemnitzable els danys, tal com ja va succeir en 2014 quan es va crear un precedent en la cobertura d'aquests danys.
Aquesta Organització Professional Agrària sol·licita a la Conselleria d'Agricultura que intervinga davant Agroseguro perquè s'indemnitzen els danys i en el cas que no acceptara finalment com així sembla, assumisca ella l'abonament de les mateixes doncs els citricultors valencians poden tenir quantioses pèrdues.

LA UNIÓ recomana a tots els assegurats que detecten danys en les seues explotacions, que declaren part de sinistre i siguen valorats els danys per badat, per si finalment per part de Agroseguro es decideix que té cobertura. De moment s'estan valorant els danys en les parcel·les d'aquells assegurats que estan declarant part de sinistre, però sense saber molt bé, si al final es declararà com un dany generalitzat o no, i per tant indemnitzable o no.