LA UNIÓ de Llauradors assenyala que el Projecte de Llei de l'Horta és una de les últimes oportunitats “per a salvar el que queda salvable”

LA UNIO - 03 Oct, 2017

Ferran Gregori, tècnic de LA UNIÓ, ha dit que “sense llauradors no hi haurà Horta ni tindrà futur i que cal concretar el suport en la normativa per a ells”

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que el Projecte de Llei de la Generalitat del PAT de l'Horta de València és “possiblement una de les últimes oportunitats per a salvar el salvable d'eixe espai únic i per això cal traure-ho avant, però amb una activitat agrària professional i rendible com a motor de la mateixa”.

Ferran Gregori, tècnic de LA UNIÓ que ha participat avui en la comissió de participació ciutadana dels Corts que analitza aquest Projecte de Llei, ha sigut contundent sobre aquest tema: “Sense llauradors, no hi ha Horta. El llaurador ha de viure dignament del seu treball sense cap tipus de pressió a l'estrictament relacionada amb la seua activitat”.

La desaparició de l'activitat agrària crearia una visió de l'Horta de Parc Temàtic, on tot seria artificial, descontextualitzat i impersonal, solament justificat per criteris de conservació del paisatge que intentaria marginar o folcloritzar l'activitat agrària. “L'única via de supervivència de l'Horta és l'aprovació d'un paquet normatiu que protegisca legalment la seua integritat, que garantisca que el que avui es protegeix no es desprotegisca demà i que els nostres fills i néts puguen gaudir d'aquesta protecció”, ha comentat Gregori.

Amb finançament

LA UNIÓ creu que aquest projecte -després de tant temps treballant a favor d'ell- no pot quedar-se en una mera declaració d'intencions i per això el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta ha d'engegar-se immediatament amb un finançament clar i assegurat legalment. En aquest sentit, la Conselleria d'Agricultura i la resta de Conselleries de la Generalitat competents en la matèria han d'implicar-se amb recursos humans i econòmics suficients i també dissenyar una informació real, actual i viable de la situació agrícola de l'Horta.

“Cal definir la figura del llaurador/ramader professional i que siga el principal perceptor de les possibles ajudes que es puguen generar. No volem, com en tantes altres ocasions, el cafè per a tots”, ha dit Ferran Gregori, qui també ha demanat “que l'òrgan de gestió siga independent de qualsevol Administració o poder públic i que, atès que les seues funcions són eminentment agràries, estiguen prioritàriament en la seua estructura els representants de les Organitzacions Professionals Agràries”.

Les línies estratègiques del Pla de l'Horta han d'anar dirigides no solament a la sostenibilitat de l'espai, sinó a la viabilitat del sector agrari i per tant ha d'arreplegar “l'organització i professionalització del productor, la seua formació reglada, la informació mitjançant un Observatori que la genere fiable i actualitzada, la planificació i diversificació de les produccions i la diferenciació del producte allí conreat”.