El Ministeri d'Agricultura concedeix la placa de bronze de l'Ordre del Mèrit Agrari a l'Equip ROCA de la Guàrdia Civil amb seu a Ibi a instàncies de LA UNIÓ

LA UNIO - 16 May, 2018

Per la seua destacada labor amb escassos mitjans en una zona que comprèn 51 localitats i el 40% d'extensió de la província

El Ministeri d'Agricultura ha concedit a l'Equip ROCA de la Guàrdia Civil amb seu a Ibi; que abasta les comarques del Mitjà i Alt Vinalopó, l'Alcoià i El Comtat, la placa de bronze de l'Ordre del Mèrit Agrari que atorga aquest Ministeri per la seua destacada actuació a favor del sector agrari d'eixes zones de la província d'Alacant. La petició va ser realitzada per LA UNIÓ de Llauradors al Ministeri el passat mes de març i la resposta ha arribat durant aquests dies.

El Ministeri ha contestat a LA UNIÓ amb un escrit en el qual assenyala textualment que “Per mitjà de la present, tinc la satisfacció de comunicar que la Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en la seua qualitat de Gran Canceller de l'Ordre del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari, ha tingut a bé distingir a l'EQUIP ROCA DE LA COMPANYIA D'IBI (ALACANT) amb la PLACA DE BRONZE Al MÈRIT AGRARI d'aquesta Ordre”. També s'indica que “pròximament rebrà la invitació a la cerimònia de lliurament de la citada Condecoració”.

Les unitats ROCA van ser creades per a prevenir els robatoris en instal·lacions agrícoles i ramaderes en les zones rurals. Aquest equip va iniciar la seua activitat en 2015 i compta des del seu inici amb escassos mitjans, concretament 1 capità com a Cap de la Companyia, 1 cap com a cap d'equip i 3 Guàrdies Civils. La seua funció principal és la prevenció i recerca dels fets delictius ocorreguts en explotacions agrícoles i ramaderes d'aquestes comarques, amb les campanyes de recol·lecció dels cultius de cireres, ametles, raïm i oliva com a principals. També de forma secundària investiguen un altre tipus de delictes contra el patrimoni i ordre socioeconòmic ocorreguts en zones rurals, destacant entre aquests els robatoris en cases de camp, cavalls, d'eines i útils de treball i metalls.

LA UNIÓ indicava en el seu escrit de sol·licitud que en els dos anys d'operativitat d'aquest Equip ha mantingut nombroses entrevistes i reunions amb ells, perquè desitgen conèixer de primera mà la problemàtica dels afectats. Fruit de les mateixes s'ha tingut coneixement de múltiples serveis culminats amb èxit i els quals han sigut reflectits en els diferents mitjans de comunicació. L'organització aprofitava l'escrit remès en el seu moment a la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, perquè traslladara al Ministeri de l'Interior la necessitat d'ampliar aquest Equip ROCA per a guanyar encara major efectivitat en aquesta xacra social que suposen els robatoris en el camp.

L'escrit de LA UNIÓ al Ministeri concloïa que “els efectius de l'Equip ROCA de la Companyia d'Ibi, malgrat l'escassetat de mitjans humans i materials de la qual disposen, han contret mèrits destacats i perllongats en el temps a favor del sector agrari i en defensa dels béns del mateix com per a veure concedida als mateixos l'Ordre al Mèrit Agrari”.