El FEGA fixa el percentatge provisional a aplicar per a l'import del coeficient del pagament verd en el 51,65

LA UNIO - 05 Oct, 2017
  • 108
  • 0
  • 1

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha fixat en 51,651924% el percentatge provisional per a determinar l'import del coeficient del pagament verd (pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient) a cada llaurador en la campanya 2017. La primera versió de drets de pagament bàsic de què es disposa corresponent a la campanya 2017, no inclou els càlculs relatius als casos de Reserva Nacional ni la totalitat de les transferències d'explotació comunicades a l'administració l'any 2017. Per això, es comunica que el percentatge provisional per a determinar l'import del Pagament per a Pràctiques Agrícoles Beneficioses per al Clima i el Medi Ambient a cada llaurador ascendix a 51,65. També el Fons Espanyol de Garantia Agrària ha procedit a verificar que en 2017 la proporció de les superfícies de pastos permanents en relació a la superfície agrària total a nivell nacional en 2017, establida provisionalment segons el que disposa l'article 22.2 del Reial Decret 1075/2014, no representa una disminució de més d'un 5% respecte de la proporció de referència establida en 2015, basant-se en la qual cosa s'autoritza a abonar la bestreta del Pagament Verd a tots els expedients amb superfícies de pastos, sense fer cap tipus de descompte per este motiu.

Adjuntos:

FEGA coeficiente pago verde pastos permanentes

pdf
43 Kb