Dotació d'Aigua de Reg per a Utiel-Requena

Joanma Mesado - 15 May, 2018

Programa El Forcat al Dia de La 8 Mediterráneo

LA UNIÓ de Llauradors informa que els llauradors de la comarca d'Utiel-Requena disposaran per a la campanya de reg d'enguany d'una dotació bruta mitjana de suport de 900 m3/hectàrea/any per al cultiu de la vinya, els fruiters de fruita seca (ametler, sobretot) i l'olivar. 

La quantitat assignada representa el doble que el passat any que va ser de 450 m3/hectàrea. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ)ha fet pública aquesta dotació tenint en compte la pluja produïda des d'octubre de 2017 a abril de 2018, un període amb una pluviometria baixa en la zona que ho caracteritza com un any sec.

Segons el que plou en el període de l'1 d'octubre al 30 d'abril els anys es classifiquen en humits (450 m3/ha), mitjans (600 m3/ha) i secs (900 m3/ha). És el segon any, a partir de l'aprovació del Pla d'explotació de la massa d'aigua subterrània de la comarca, que la dotació del reg està regulada d'aquesta manera. 

Diverses són les dades que han permès que s'arribe a aquesta dotació d'aigua de reg de suport per a eixos cultius. En primer lloc, que el nivell piezomètric (aigües subterrànies) se situa a la baixa des de maig del passat any.
D'altra banda, el volum emmagatzemat en l'embassament de Forata ha descendit des de maig de 2017, fins a adquirir un valor de 14,04 hm3 a l'abril d'enguany. També ha baixat de forma considerable el cabal circulant en el riu Magre en el període comprès entre desembre de 2017 i març de 2018, situant-se entorn de 0,10 m3/s. 

Finalment, i el més important -perquè ha possibilitat tot l'anterior- és la pluviometria mitjana registrada en els dos Sistemes Automàtics d'Informació Hidrològica de la Confederació situats a Requena i Caudete de las Fuentes. Per al període octubre/abril de l'any hidrològic 2017/2018 la mitjana de la pluja registrada en les dues estacions és de 191,4 mm, inferior fins i tot al llindar de precipitació establert en el Pla d'Explotació per a la caracterització d'un any sec (230 mm). Per tant, l'any hidrològic 2017/2018 a Utiel-Requena per a la CHJ es tipifica com a sec.

Per a poder optar a tindre una dotació superior a 450 m3/ha, en els anys mitjans o secs, segons s'ha indicat anteriorment, és necessari modificar les característiques de la concessió o aprofitament d'aigües subterrànies en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Per això, LA UNIÓ recomana a aquelles Comunitats de Regantes i llauradors de la comarca que desitgen tindre la possibilitat d'augmentar la seua dotació d'aigua per al reg en anys esdevenidors, es posen en contacte amb nosaltres en les oficines de la comarca o en el telèfon 96 353 00 36, per a estudiar cada cas.