Concessió del REGA en unitats de pastura

LA UNIO - 12 Feb, 2018

Durant l’any 2017 i a les comarques de Castelló, els ramaders de boví en extensiu trobaven moltes dificultats i impediments a l’hora d’aprofitar les pastures que venien aprofitant històricament per problemes a l’hora de donar-les d’alta en el Registre d’Explotacions Ramaderes (conegut com REGA).

Des de la Direcció Territorial d’Agricultura de Castelló exigien que els ramaders havien de fer una zona coberta de cinc metres quadrats per animal a cada unitat de pastura que necessitaven aprofitar per a tancar el seu cicle productiu. A més de demanar un tancat perimetral i una màniga de maneig, exigències estes dos últimes que sí eren raonables i necessàries els ramaders.

Davant estes exigències sense cap fonament legal, el sector boví de LA UNIÓ va constatar que:

  • Demanar la realització d’estes obres a zones de muntanya, Parcs Naturals i altres paratges no era viable ni recomanable des del punt de vista mediambiental i més tenint en compte que les pastures podien variar d’any en a un altre segons les condicions climàtiques.
  • Des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural se’ls estava exigint una sèrie de condicions de forma verbal sense base legal per escrit.
  • Anava en contra d’altres línies de polítiques de la pròpia conselleria que miren de potenciar la ramaderia extensiva com era el curs de ramaderia extensiva i escola de pastors, projectes d’incorporació de ramaderia als Parcs Naturals per a control de biomassa com un element més de control i prevenció d’incendis (Prat de Cabanes-Torreblanca, el Desert de les Palmes).

Per tant, la sectorial va iniciar una sèrie d’accions, com ara escrits argumentats amb l’administració i reunions amb els dirigents de la Conselleria per traslladar-los la repercussió d’estes exigències que provocaven, per una part un greuge comparatiu amb productores d’altres zones de l’estat i per un altra un important increment de les inversions que difícilment es podrien amortitzar.

Fruit de totes estes accions, LA UNIÓ va aconseguir que la Direcció Territorial d’Agricultura a Castelló rectificara i deixara de sol·licitar estos requisits als ramaders.